Restauratioun vum OPEL BLITZ 1957
a vun der aaler Pompel vu Berdorf 1882